Projekty Indywidualne

Projektowanie

to nasza specjalność

Tworzenie projektów indywidualnych było pierwszą usługą, którą oferowało nasze biuro. Dlatego też mamy pewność, że zrobimy to dla Ciebie na najwyższym poziomie. Opracujemy indywidualny projekt, trzymając się ściśle przedstawionych przez Ciebie wytycznych. Dzięki temu masz pewność, że spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Dodatkowo nie musisz się martwić o koszty, ponieważ jesteśmy znani z tego, że przygotowujemy tanie projekty domów. Niska cena nie oznacza jednak kiepskiego wykonania. Wszystkie nasze projekty dotrzymują wyśrubowanych standardów jakościowych i sporządzane są w sposób kompleksowy. Każdy projekt domu jednorodzinnego naszego autorstwa zawiera też nowoczesne i optymalne finansowo rozwiązania.

Współpraca z zespołem doświadczonych specjalistów, pozwala nam zaoferować Państwu projekty wielobranżowe od etapu koncepcyjnego, po budowlany oraz wykonawczy.

W zakres opracowania

w zależności od potrzeb

może wchodzić dokumentacja projektowa:

 • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • budynków gospodarczych,
 • rolniczych,
 • hal, magazynów, garaży,
 • budynków usługowych, handlowych,
 • zakładów produkcyjnych,
 • użyteczności publicznej,
 • adaptacje projektów typowych,
 • inwentaryzacje obiektów istniejących,
 • projekty rozbudowy, przebudowy,
 • projekty zmiany sposobu użytkowania,
 • projekty zagospodarowania terenu

Wykonane przez nas dokumentacje posiadają wymagane Prawem budowlanym uzgodnienia oraz opinie techniczne.

JAK POWSTAJE PROJEKT?

JAK POWSTAJE PROJEKT BUDYNKU W NASZEJ PRACOWNI? – CZYLI SPOSÓB PRACY I WSPÓŁPRACA Z INWESTOREM

Biuro Nieruchomości

Spotkanie w pracowni

Pierwsze spotkanie jest jednym z ważniejszych elementów procesu tworzenia i poznania preferencji inwestycyjnych Inwestora. Na spotkaniu rozmawiamy o potrzebach i wymaganiach klienta, jego planach inwestycyjnych i upodobaniach estetycznych. Doradzamy jakie kroki Inwestor musi poczynić, aby jego zamierzenie inwestycyjne mogło skutecznie i bezproblemowo się urzeczywistnić. Preferujemy spotkanie w pracowni, z racji możliwości przedstawienia rozwiązań projektowych, materiałowych czy technologicznych. Jednak na specjalne życzenie Inwestora spotkanie może się odbyć również na działce, w Jego domu lub w siedzibie Jego firmy. Każdy Inwestor różni się od innych. Posiada charakterystyczną dla siebie osobowość, wrażliwość, potrzeby i priorytety. Szanujemy to i każdego Inwestora traktujemy indywidualnie.

Biuro Nieruchomości

Praca nad projektem

Każdy projekt i zlecenie różnią się od siebie, tak jak różni są Inwestorzy. Wspólne dyskusje, wymiana myśli i opinii pozwala na dostosowane projektu do indywidualnych wymagań i potrzeb Inwestora.

A. KONCEPCJA PROJEKTOWA

Kolejnym etapem współpracy jest precyzyjne dostosowanie zebranych na spotkaniu informacji (programu użytkowego) do narzuconych warunków zabudowy, analiza otoczenia działki i jej lokalizacji, analiza możliwości przyłączenia działki i obiektu do mediów zewnętrznych, analiza stron świata, widoków oraz pochylenia działki. Przy analizowaniu zebranych informacji powstaje wiele drobnych szkiców elewacji, rzutów, zagospodarowania działki, które prowadzą architekta do budowy odpowiedniej formy i funkcji budynku.

W wyniku zebranych analiz i szkiców, powstaje pierwsza koncepcja obiektu prezentowana klientowi w postaci rzutów, przekroi i wstępnych wizualizacji. Projektując musimy brać pod uwagę nie tylko życzenia Inwestora. Projekt musi być także zgodny z zasadami wiedzy technicznej, z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, dostosowany do wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pism i decyzji administracyjnych.

W miarę postępu prac projektowych, spotykamy się z Inwestorem, by podzielić się  z Nim efektami naszej twórczej pracy. Podczas takich spotkań, konsultacji i prezentacji, słuchamy, analizujemy, wymieniamy uwagi, uszczegóławiamy koncepcję, dyskutujemy, zastanawiamy się nad  najlepszymi rozwiązaniami pod względem estetycznym, funkcjonalnym, ergonomicznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym.

Etap koncepcyjny trwa do momentu, kiedy zarówno Inwestor jak i my jesteśmy w 100% zadowoleni z efektu naszej pracy, a powstałe w ten sposób założenia projektowe są satysfakcjonujące dla obu stron. Inwestor pisemnie akceptuje i zatwierdza koncepcję. Wtedy przystępujemy do następnego etapu projektu – projektu budowlanego.

B. PROJEKT BUDOWLANY

Po zaakceptowaniu przez Inwestora koncepcji projektowej następuje wykonanie projektu budowlanego. Uszczegóławiamy i wymiarujemy wcześniej opracowane rozwiązania projektowe. Jeśli jest to opracowanie wielobranżowe, trwają prace nad wykonaniem projektów poszczególnych branż: projekty konstrukcji, projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych. Koordynujemy projekty branżowe, uzgadniamy projekty z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych, gdy jest to wymagane przepisami prawa budowlanego. Następnie drukujemy i składamy projekt budowlany w pięciu egzemplarzach (cztery dla Inwestora i jeden dodatkowy, archiwalny dla Pracowni). Inwestor samodzielnie, bądź też za naszym pośrednictwem, jeśli mamy stosowne pełnomocnictwa,  składa projekt we właściwym urzędzie, by uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

C. FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Na życzenie Inwestora wykonujemy usługę pozyskiwania decyzji administracyjnych. W  imieniu Inwestora, po uzyskaniu od niego stosownych pełnomocnictw, występujemy  do instytucji i urzędów w celu uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji  niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Biuro Nieruchomości

Realizacja inwestycji, kontakt z Inwestorem.

W chwili przystąpienia do realizacji obiektu, na życzenie Inwestora pomagamy w wyborze firm wykonawczych czy handlowych, analizując przedstawione Inwestorowi oferty i weryfikując je. Na prośbę Inwestora prowadzimy nadzór autorski, realizujemy projekty wnętrz, projekty zagospodarowania terenu i otoczenia, projekty ogrodzeń i ogrodów. Na zlecenie Inwestora podejmujemy się funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawujemy nadzór od momentu zgłoszenia rozpoczęcia budowy do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Satysfakcja i zadowolenie Inwestora są dla nas najważniejsze, dlatego wzajemne zrozumienie oraz bardzo dobra komunikacja pomiędzy nami a Inwestorem jest elementem kluczowym podczas całego procesu budowlanego.

Biuro Nieruchomości

CO ZAWIERA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA?

 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt budowlany konstrukcji,
 • projekt budowlany instalacji sanitarnych (wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, a w niektórych gotowych projektach budynków również gazowej i/lub wentylacji mechanicznej),
 • projekt budowlany instalacji elektrycznej,
 • oświadczenia projektantów,
 • kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności projektantów do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa,
 • szablon informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej,
 • analizę ekonomiczną i ekologiczną przyjętych rozwiązań projektowych,
 • atrakcyjną wizualizację obiektu budowlanego w co najmniej dwóch ujęciach.

Na jeden projekt budynku składają się 4 egzemplarze z przeznaczeniem: 1 egzemplarz do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarz dla organu wydającego pozwolenie na budowę, 2 egzemplarze dla Inwestora.

NASI

PARTNERZY

logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera

zadzwoń

mail
Anna Dunajska
+48 512 684 058
Dariusz Dunajski
+48 511 769 340

napisz

mail

biuro@dunajscy.pl

odwiedź nasze biuro

adres
ul. Głowackiego 13/15
lok. 2a
10-447 Olsztyn