Pozostałe usługi budowlane

Kosztorysy

Zajmujemy się wykonywaniem kosztorysów:

  • Opracowanie kosztorysów budowlanych, w tym ofertowych, inwestorskich, powykonawczych, kalkulacji w zakresie prac budowlano-montażowych, instalacji sanitarnych i sieci zewnętrznych.
  • Opracowanie przedmiarów robót na podstawie dokumentacji technicznej, lub obmiarów robót z natury na budowie.
  • Przygotowanie dokumentacji ofertowej do przetargów z zakresu zamówień publicznych od strony oferenta.
  • Sprawdzenie dostarczanych kosztorysów, przedmiarów i obmiarów robót.
  • Sporządzanie zbiorczych zestawień kosztów.
  • Aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich.
  • Weryfikacja sporządzonych kosztorysów.
  • Kosztorysy w celu uzyskania kredytu bankowego.

W naszej ofercie również:

Dokumentacja
projektowa
Kosztorysy
Przygotowanie
inwestycji
Obsługa inwestycji
Doradztwo
techniczno – prawne
Przeglądy techniczne budynków
Slider

NASI

PARTNERZY

logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera

zadzwoń

mail
Anna Dunajska
+48 512 684 058
Dariusz Dunajski
+48 511 769 340

napisz

mail

biuro@dunajscy.pl

odwiedź nasze biuro

adres
ul. Głowackiego 13/15
lok. 2a
10-447 Olsztyn