Pozostałe usługi budowlane

Doradztwo

techniczno – prawne

Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji kosztów budowy, jak również możliwości zastosowania innych alternatywnych rozwiązań technicznych.

Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy. Opinie i ekspertyzy techniczne opracowujemy na podstawie oględzin obiektu, analizy dostępnej dokumentacji projektowej, powykonawczej (w przypadku jej braku na podstawie inwentaryzacji) i dokumentacji eksploatacyjnej, a w razie potrzeby na podstawie niezbędnych badań i obliczeń.

Ponad to oferujemy pomoc w zakresie:

  • prawa budowlanego – na wszystkich etapach związanych z procesem budowlanym i użytkowaniem obiektów budowlanych,
  • obowiązków wynikających z oddania obiektu budowlanego do użytkowania,
  • obowiązków wynikających z utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego,

W naszej ofercie również:

Dokumentacja
projektowa
Kosztorysy
Przygotowanie
inwestycji
Obsługa inwestycji
Doradztwo
techniczno – prawne
Przeglądy techniczne budynków
Slider

NASI

PARTNERZY

logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera

zadzwoń

mail
Anna Dunajska
+48 512 684 058
Dariusz Dunajski
+48 511 769 340

napisz

mail

biuro@dunajscy.pl

odwiedź nasze biuro

adres
ul. Głowackiego 13/15
lok. 2a
10-447 Olsztyn